Sol·licitar cèdula Atenció Telefònica:
93 889 01 37 / 666 840 925

Renovació cèdula habitabilitat

Renovació de la cèdula

1. El tècnic de cèdula.cat visitarà el seu habitatge per tal de certificar que segueix complint amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilitat i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula renovada per 15 anys.